Εργα γραμμένα ειδικά για το ARTéfacts ensemble:


Αναλυτικός κατάλογος έργων που έχει παρουσιάσει το ARTéfacts ensemble