Στο παρακάτω αρχείο η λίστα των προηγουμένων μας εμφανίσεων.